KOSHER DELIGHT

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

תגובה

KOSHER DELIGHT

 

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

info@kosherdelightpoland.com

+48 501 741 703

 

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

info@kosherdelightpoland.com

+48 501 741 703

Source: Koszerna Półka

מידע מפורט

יום פתוח סגור

לחפש

מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד KOSHER DELIGHT

מקומות כשרים

מסעדות

KOSZERNA STOŁÓWKA & CATERING

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

Source: Koszerna Półka

מרחק: 0 מיילס

מסעדות

KOSHER DELIGHT

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

Source: Koszerna Półka

מרחק: 0 מיילס

מסעדות

KOSZERNA STOŁÓWKA & CATERING

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

Source: Koszerna Półka

מרחק: 0.04 מיילס

מקומות מיניאנים

sefard

lodz community

Pomorska 18, 91-421 Łódź, Poland

מרחק: 0 מיילס

עירוב

אין עירובים באזור זה!