מקומות מיניאנים

Sucursales en República Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay (revisar lista gustos Kosher)

מקומות מיניאנים

edut_mizrach

akedat izhak

Buenos Aires, Argentina

מרחק: 0.77 מיילס

ari

jabad lubavitch recoleta

Ayacucho 1416, C1111AAN CABA, Argentina

מרחק: 0.97 מיילס

jevre mishnaies

Tucumán 2186, C1050AAR CABA, Argentina

מרחק: 1.11 מיילס

minian del microcentro

Galerías Pacífico, San Martín 768, C1004AAP CABA, Argentina

מרחק: 1.13 מיילס

edut_mizrach

templo shaarei hashamaim

Viamonte 2348, C1056ABL CABA, Argentina

מרחק: 1.26 מיילס

ari

templo litvische shul jabad lubavitch once

Pres. José Evaristo Uriburu 348, C1027AAH CABA, Argentina

מרחק: 1.29 מיילס

sefard

beit knesset zijron david

Azcuénaga 736, C1056 CABA, Argentina

מרחק: 1.32 מיילס

sefard

templo anschei galitzia

Pres. José Evaristo Uriburu 234, C1027AAF CABA, Argentina

מרחק: 1.37 מיילס

ari

beit jabad congreso

Adolfo Alsina 1488, C1088AAL CABA, Argentina

מרחק: 1.44 מיילס

edut_mizrach

templo congregación yesod hadat

Lavalle 2449, C1046 CABA, Argentina

מרחק: 1.44 מיילס

edut_mizrach

shaarei tefiloh

Paso 733, C1031ABA CABA, Argentina

מרחק: 1.51 מיילס

לחפש