YOSSI

14 rue Sainte Victoire MARSEILLE ,MARSEILLE France

מידע מפורט

יוםפתוחסגור

  לחפש

  מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

  לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

  מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

  עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד YOSSI

  מקומות כשרים

  מסעדות

  JACQUINOT

  9 rue Sainte Victoire MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.02 מיילס

  מסעדות

  SUSHIC

  6 Rue Sainte-Victoire MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.03 מיילס

  מסעדות

  SCHWARMA CITY

  25 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.04 מיילס

  מסעדות

  LE KIKAR

  35 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.05 מיילס

  מאפיות

  L'ATELIER DE LA FEVE

  22 Rue St Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.06 מיילס

  קצבים

  SUPER K

  41 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.06 מיילס

  מאפיות

  AVYEL CASH

  28 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.07 מיילס

  קצבים

  MAZAL CASH

  28 rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.07 מיילס

  מאפיות

  JUST 1 KIFF

  54 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.17 מיילס

  מסעדות

  JOHN TRAITEURS

  16 Rue du Village MARSEILLE

  Source: Consistoire - La Cacherout

  מרחק: 0.19 מיילס

  מקומות מיניאנים

  edut_mizrach

  ohel torah

  96 Rue d'Italie, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.14 מיילס

  sefard

  klc

  177 Rue Paradis, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.21 מיילס

  edut_mizrach

  kehila lechem chamaim

  177 Rue Paradis, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.21 מיילס

  edut_mizrach

  grande synagogue de marseille

  117, 119 Rue Breteuil, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.42 מיילס

  grande synagogue breteuil

  117 Rue Breteuil, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.44 מיילס

  sefard

  beth chalom

  24 Rue Montgrand, 13006 Marseille, France

  מרחק: 0.68 מיילס

  edut_mizrach

  c.d.i.m

  110 Rue du Rouet, 13008 Marseille, France

  מרחק: 0.95 מיילס

  centre loubavitch ahavat hinam

  18 Rue Liandier, 13008 Marseille, France

  מרחק: 1.14 מיילס

  hasdei david

  389 Rue Paradis, 13008 Marseille, France

  מרחק: 1.16 מיילס

  edut_mizrach

  hetzhaim

  18 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

  מרחק: 1.87 מיילס

  edut_mizrach

  etz-haim

  18 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

  מרחק: 1.87 מיילס

  לטעון יותר

  עירוב

  אין עירובים באזור זה!