SUCHIC

6 Rue Sainte Victoire MARSEILLE ,MARSEILLE France

מידע מפורט

יוםפתוחסגור
יום ראשון11:3014:30
יום ראשון18:3022:30
יום שני11:3014:30
יום שני18:3022:30
יום שלישי11:3014:30
יום שלישי18:3022:30
יום רביעי11:3014:30
יום רביעי18:3022:30
יום חמישי11:3014:30
יום חמישי18:3022:30
יום שישי11:3014:30

לחפש

מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד SUCHIC

מקומות כשרים

מסעדות

SUSHIC

6 Rue Sainte-Victoire MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0 מיילס

מסעדות

SCHWARMA CITY

25 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.02 מיילס

מסעדות

JACQUINOT

9 rue Sainte Victoire MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.03 מיילס

מסעדות

LES SAVEURS DE MARIE

24 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.05 מיילס

מסעדות

LE KIKAR

35 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.05 מיילס

מאפיות

AVYEL CASH

28 Rue Saint-Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.06 מיילס

מסעדות

SOUDOUR

41-43 Rue Saint Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.06 מיילס

מסעדות

LE TOASTER

90 Rue D'italie MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.1 מיילס

קצבים

MAZAL CASH

44 rue de Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.14 מיילס

מסעדות

O' GRILL

44 rue de Suffren MARSEILLE

Source: Consistoire - La Cacherout

מרחק: 0.14 מיילס

מקומות מיניאנים

edut_mizrach

ohel torah

96 Rue d'Italie, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.11 מיילס

sefard

klc

177 Rue Paradis, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.24 מיילס

edut_mizrach

kehila lechem chamaim

177 Rue Paradis, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.24 מיילס

edut_mizrach

grande synagogue de marseille

117, 119 Rue Breteuil, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.44 מיילס

grande synagogue breteuil

117 Rue Breteuil, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.46 מיילס

sefard

beth chalom

24 Rue Montgrand, 13006 Marseille, France

מרחק: 0.67 מיילס

edut_mizrach

c.d.i.m

110 Rue du Rouet, 13008 Marseille, France

מרחק: 0.95 מיילס

centre loubavitch ahavat hinam

18 Rue Liandier, 13008 Marseille, France

מרחק: 1.15 מיילס

hasdei david

389 Rue Paradis, 13008 Marseille, France

מרחק: 1.18 מיילס

edut_mizrach

hetzhaim

18 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

מרחק: 1.88 מיילס

edut_mizrach

etz-haim

18 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

מרחק: 1.88 מיילס

לטעון יותר

עירוב

אין עירובים באזור זה!