Simon’s Caterers

10505 Santa Monica Blvd. Los Angeles, CA ,Los Angeles,California,United States

תגובה

Simon’s Caterers
10505 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA
310-466-6333

מידע מפורט

יום פתוח סגור

לחפש

מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד Simon’s Caterers

מקומות כשרים

בתי קפה

Carvel Santa Monica

11037 Santa Monica Blvd Los Angeles, CA

המשתמש נוסף

מרחק: 1.66 מיילס

מסעדות

P.S. Café

9786 W. Pico Blvd. Los Angeles, CA

המשתמש נוסף

מרחק: 2.37 מיילס

קצבים, סופרמרקטים

Santa Monica

11540 Santa Monica Blvd. Los Angeles, CA

Source: OU Kosher. USA

מרחק: 2.6 מיילס

מסעדות

View Certificate Fish Grill

9618 W. Pico Blvd. Los Angeles CA 90035, USA

Source: OK Kosher. USA

מרחק: 2.67 מיילס

בתי קפה

Valley Swirl Pico

9516 W. Pico Blvd Los Angeles, CA

המשתמש נוסף

מרחק: 2.88 מיילס

בתי קפה

Valley Swirl Truck

9516 W. Pico Blvd Los Angeles, CA

המשתמש נוסף

מרחק: 2.88 מיילס

מסעדות

View Certificate Pico Glatt Mart

9427 West Pico Blvd. Los Angeles CA 90035, USA

Source: OK Kosher. USA

מרחק: 3.01 מיילס

מסעדות

View Certificate The Fishermans Bawl

9407 West Pico Blvd Los Angeles CA 90035, USA

Source: OK Kosher. USA

מרחק: 3.06 מיילס

מסעדות

View Certificate Nagila Pizza Restaurant

9411 West Pico Blvd. Los Angeles CA 90035, USA

Source: OK Kosher. USA

מרחק: 3.06 מיילס

מסעדות

View Certificate Beverly Hills Hotel

9641 Sunset Blvd. Beverly HIlls CA 90210, USA

Source: OK Kosher. USA

מרחק: 3.07 מיילס

מקומות מיניאנים

kahal joseph

10505 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 0 מיילס

ashkenaz

westwood kehilla

10523 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 0.06 מיילס

edut_mizrach

westwood bet knesset (ateret torah)

10687 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 0.48 מיילס

edut_mizrach

westwood beth keneset

10687 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 0.48 מיילס

chabad in south westwood

2050 Selby Ave, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 0.95 מיילס

ashkenaz

century city mincha minyan

1901 Avenue of the Stars #620, Los Angeles, CA 90067, USA

מרחק: 0.98 מיילס

edut_mizrach

ktc - kol torah center

10848 Missouri Ave, Los Angeles, CA 90025, USA

מרחק: 1.09 מיילס

edut_mizrach

ohr hageula

1722 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024, USA

מרחק: 1.1 מיילס

edut_mizrach

westwood jewish center

1651 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024, USA

מרחק: 1.18 מיילס

westwood sephardic center

1651 Westwood Blvd #1639, Los Angeles, CA 90024, USA

מרחק: 1.18 מיילס

rabbi k.

1651 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024, USA

מרחק: 1.18 מיילס

לטעון יותר

עירוב

עירוב

Los Angeles Community Eruv

Los Angeles, USA

מרחק למרכז : 4.75 מיילס