Mr Vursht Kosher Bahia

Bahía Blanca, Buenos Aires Province, Argentina

מידע מפורט

יום פתוח סגור

לחפש

מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד Mr Vursht Kosher Bahia

מקומות כשרים

מסעדות, חנויות

Mr Vursht

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

המשתמש נוסף

מרחק: 0 מיילס

מקומות מיניאנים

ari

chabad of bahia blanca

Chiclana 763, B8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

מרחק: 1.03 מיילס

עירוב

אין עירובים באזור זה!