KOPENHAGEN Brazil

Copenhagen, Denmark ,Copenhagen,Denmark

לחפש

מקומות כשרים ומיניאנים כשרים על המפה

לחץ על תיבת הסימון וראה אילו מקומות נמצאים סביבך.

מצא מקומות כשרים אחרים בקרבת מקום.

עיין ברשימה הבאה, ייתכן שתמצא מידע שימושי על מסעדות כשרות, בתי קפה, בתי כנסת ומערבות ליד KOPENHAGEN Brazil

מקומות כשרים

מסעדות

Hummus Bar

Bangatan 8, 222 21 Lund

המשתמש נוסף

מרחק: 38.96 מיילס

מקומות מיניאנים

ashkenaz

copenhagen synagoge

Krystalgade 12, 1172 København, Denmark

מרחק: 0.65 מיילס

ashkenaz

machsike hadas

Ole Suhrs Gade 12, 1354 København, Denmark

מרחק: 1.5 מיילס

עירוב

אין עירובים באזור זה!