האחים כהן ד.א.

אודם 9 הר טוב, בית שמש ,Bet Shemesh,Jerusalem District,Israel

Chercher

Lieux casher et Minyans sur la carte

Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.

Trouvez d'autres endroits casher à proximité.

Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité האחים כהן ד.א.

Lieux cachers

Restaurant

קופיקס – בית שמש נחל ניצנים

נחל ניצנים 15, אבן יהודה

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 3.62 miles

Magasin

יקבי עמק האלה

קיבוץ נתיב הל"ה, אחר

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 6.62 miles

Restaurant, Café, Magasin, Supermarché, Boulangerie

hadas

agur israel

Utilisateur ajouté

Distance: 9.45 miles

Magasin

יקב עגור

משק 13 מושב עגור, אחר

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 9.46 miles

Magasin

יקב עדן

מושב טל השחר , אחר

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 10.76 miles

Restaurant

מסעדת שבילים

מושב טל שחר, מתחם מעצבים ביקב, אחר

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 10.76 miles

Boulangerie

מאמיס מתוקים

קיבוץ ראש צורים , אחר

Source: בד"ץ בית יוסף

Distance: 15.16 miles

Restaurant

Jerusalem Cuisine

50 Haoren St. Mevaseret Zion

Source: OU Kosher. USA

Distance: 15.21 miles

Restaurant

0507801557

Shivtei Israel Street, Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel

Utilisateur ajouté

Distance: 15.43 miles

Restaurant

isral

Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel

Utilisateur ajouté

Distance: 16.28 miles

Lieux de Minyans

kehila datit leumit beit shemesh

Ha-Tavor St 7, Bet Shemesh, Israel

Distance: 0.08 miles

ashkenaz

ohel yonah menachem

Shivtei Israel St 17, Bet Shemesh, Israel

Distance: 0.81 miles

ashkenaz

bet midrash torani leumi

Re'uven St 5, Bet Shemesh, Israel

Distance: 0.83 miles

ashkenaz

yeshivat reishit yerushalayim

Rashi St 21, Bet Shemesh, Israel

Distance: 0.92 miles

sefard

beit knesset netzach menashe

Re'uven St 18, Bet Shemesh, Israel

Distance: 0.99 miles

sefard

אולמן הנהלת חשבונות ויעוץ מס

Dover Shalom St 11, Bet Shemesh, Israel

Distance: 1.1 miles

ashkenaz

big center - beit shemesh

Yig'al Alon Ave 1, Beit Shemesh, Israel

Distance: 1.17 miles

big bet shemesh

Yig'al Alon Ave 1, Beit Shemesh, Israel

Distance: 1.17 miles

beit shemesh-jerusalem train

Bet-Shemesh, HaHarash St, Bet Shemesh, Israel

Distance: 1.39 miles

bet knesset etz chaim

Shvil Ha'haruvim 2, Beit Shemesh, Israel

Distance: 1.4 miles

beit knesset feigenson - nofei aviv

HaShoshan St 29, Bet Shemesh, Israel

Distance: 1.57 miles

charger plus

Eruvs

Aucun eruvs dans cette zone!